Gravminner

Velkommen

Hvem er Stoneworks?

Stoneworks er en ny leverandør av gravstein til det norske markedet. Bedriften er produsent og forhandler av gravstein og kirkegårdstilbehør

Stoneworks er en del av en dansk natursteinsvirksomhet som bl.a. består av Danske Stenhuggerier, som leverer nesten halvparten av alle gravsteiner på det danske markedet.

Vi er opptatt av nytenkning og en utvikling av gravmonumenter som følger med tiden, og som er relevante for neste generasjoner av kirkegårdsbrukere.

Produktene våre selges til sluttkunder som ferdig stein med inskripsjon levert på kirkegårder, og til begravelsesbyråer i form av stein uten inskripsjon for senere ferdiggjøring og oppsetting.

Se mer her

Vår lidenskap

Vi arbeider fokusert med nytenkning og utvikling av gravmonumenter som følger med i tiden, og som er relevante for denne og neste generasjons kirkegårdsbrukere.

Se mer her

Stein fra Bornholm

Stein fra Bornholm er en nyhet på det norske markedet. Det leveres fire ulike typer granitt: Blå Bornholmer, Paradis, Moseløkke og Svaneke. Bornholm har granitt som er blant de eldste i verden. Blå Bornhomer kan f.eks. dateres 1.700.000.000 år tilbake. Granitten er dannet dypt nede i jordskorpen og har brukt lang tid på å omdannes fra flytende til fast form. Det betyr at mineralene har filtret seg godt sammen i prosessen og dannet en ekstremt hardfør granitt, som egner seg godt til et skandinavisk klima med vekslende mildvær/frost og sur nedbør. Bornholmsk granitt holder seg derfor lenge uten å forvitre.

Se mer her

Hvorfor Stoneworks?

Bak oss har vi mer enn 30 års erfaring som steinhuggere. I fjor leverte vi mer enn 150 000 kirkegårdsløsninger til tilfredse kunder.

Se hva våre kunder skriver om sin opplevelse.

års erfaring
kirkegårdsløsninger

Det handler om minner og mennesker

Priser

Prisen på en gravstein er som prisen på en bukett roser; det kommer helt an på hvor mye man vil ha, og hvor spesiell utformingen skal være. Det er derfor ikke mulig å angi prisen på en gravstein uten å kjenne til hvilket behov de pårørende har for å minnes.

Se mer her

Miljø & verdier

Hvis man synes det er viktig å velge produkter som er så skånsomme mot naturen som mulig, bør man velge skandinavisk granitt som ikke har hatt den lange transportveien frem til forbruksstedet.

Miljøbelastningen ved produksjon av gravminner skyldes først og fremst energiforbruk og den medfølgende luftforurensningen i form av CO2-belastning og utslipp av nitrogenoksider (NOX). Mer enn 90% av belastningen kommer i forbindelse med transport, fordi stein er et tungt produkt.

.

Stoneworks legger vekt på å ha oppdatert teknologi både for produksjon og presentasjon av løsningsforslag. Det sikrer gravminner som vil fortsette å være relevante i mange år fremover.

Vi har fokus på skandinaviske verdier, med produksjon som legger vekt på å redusere ressursforbruket og som gir nødvendig beskyttelse av mennesker og natur under produksjon og avhending av restprodukter.

Se mer her

Ekte håndverk, omsorg og profesjonell stolthet er alltid en del av løsningen

Kontakt meg