Hva betyr sikring av gravstein?

Hva betyr sikring av gravstein?
January 14, 2018 admin

Ifølge den norske gravferdsforskriften skal alle monumenter sikres mot at de velter og gjør skade på personer og omgivelser. Dette er viktig fordi jorden kan bevege seg og forskyve monumentet, og rimfrost på fundamentet kan gi en glatt overflate som ellers ville kunne skyve steinen ned fra fundamentet.

Hos Stoneworks betyr dette at det monteres to rustfrie stålbolter mellom gravmonumentet og fundamentet. I begge elementene er det forborede hull til boltene. Disse hullene er litt større enn boltene, slik at steinen kan tippes litt når det er behov for å flytte steinen i forbindelse med en eventuell tilføyelse.

Kontakt meg