Hva er det beste valget rent ressursmessig?

Hva er det beste valget rent ressursmessig?
January 14, 2018 admin

Man kan ikke si at granitt er en begrenset ressurs i likhet med f.eks. fossile drivstoffer. Likevel vil produksjonen av varene tære på våre felles ressurser og føre til forurensning.

Miljøbelastningen ved produksjon av gravminner skyldes først og fremst energiforbruk og den medfølgende luftforurensningen i form av CO2-belastning og NOX-utslipp. Mer enn 90 % av belastningen kommer i forbindelse med transport, fordi stein er et tungt produkt.

Hvis du synes det er viktig å velge et produkt som er så skånsomt mot naturen som mulig, bør du derfor velge skandinavisk granitt, som ikke har hatt den lange transportveien frem til forbruksstedet.

Kontakt meg