Hvem står bak Stoneworks?

Hvem står bak Stoneworks?
January 14, 2018 admin

Stoneworks er en ny leverandør av naturstein til det norske markedet. Bedriften er produsent og forhandler av gravstein og kirkegårdstilbehør.

Stoneworks er en del av en dansk natursteinsvirksomhet som bl.a. består av Danske Stenhuggerier, som leverer nesten halvparten av alle gravsteiner på det danske markedet. Bedriften er opptatt av nytenkning og utvikling av gravmonumenter som følger med tiden, og som er relevante for denne og neste generasjoner av kirkegårdsbrukere.

Kontakt meg