Hvorfor skal jeg velge en stein fra Bornholm?

Hvorfor skal jeg velge en stein fra Bornholm?
January 14, 2018 admin

Stein fra Bornholm er en nyhet på det norske markedet. Det leveres fire ulike typer granitt: Blå Rønne, Paradis, Moseløkke og Svaneke. Du kan se de ulike typene ved å klikke her

Bornholm har granitt som er blant de eldste i verden. Blå Rønne kan f.eks. dateres 1.700.000.000 år tilbake. Granitten er dannet dypt nede i jordskorpen og har brukt lang tid på å omvandles fra flytende til fast form. Det betyr at mineralene har filtret seg godt sammen i prosessen og dannet en ekstremt hardfør granitt, som egner seg godt til et skandinavisk klima med vekslende mildvær/frost og sur nedbør. Bornholmsk granitt holder seg derfor lenge uten å forvitre.

Kontakt meg