Kan det legges til ekstra navn på gravsteinen?

Kan det legges til ekstra navn på gravsteinen?
January 14, 2018 admin

Ofte vil samme stein tjene som gravminne for flere medlemmer av en familie, f.eks. ektefeller. Det er derfor viktig at du i forbindelse med bestillingen tar stilling til hvordan den første inskripsjonen skal plasseres, og om det skal gjøres plass til etterfølgende navn.

Hvis det skal legges inn et nytt navn på en stein der det ikke er gjort plass på forhånd, er det ofte mulig å slipe bort det eksisterende navnet og omplassere navnene. Stoneworks hjelper gjerne til med denne oppgaven.

Kontakt meg