Bedplater

Bedplater

Bedplater skal legges slik at de stikker maksimalt 60 cm frem fra baksiden av monumentet. Stoneworks tilbyr fire forskjellige bedplater til bruk i kommuner hvor dette er tillatt. Bedplatene gir god mulighet for å etablere en beplantning og få gravplassen til å fremstå ryddig og velholdt. Se modellene under.

Sikring av gravstein

Stoneworks utfører alltid sikring av gravsted etter nasjonale bestemmelser. Sikringen skjer ved at det monteres to rustfrie stålbolter mellom gravmonumentet og fundamentet. I begge elementene er det laget hull til boltene. Disse hullene er litt større enn boltene, slik at steinen kan tippes litt når det er behov for å flytte steinen i forbindelse med servicearbeid eller navnetilføyelser.

Alle kommuner har egne regler om bruk av bedplater for stående monumenter. Hvordan monumentet skal sikres på fundament og gravplass, er derimot regulert i gravferdsforskriften FOR 1997-01-10.

Kontakt meg