Design gravminne

Design Gravminne

Design gravminne

Du kan selv prøve å designe det gravminnet familien skal bruke. Det kan skje digitalt ved å legge inn tekst over forskjellige gravmonumenter i billedarkivet vårt.

Når du designer et utkast, får du et godt inntrykk av hvor mye tekst og eventuelle ornamenter som passer til steinen du har valgt. Utkastet sendes via e-post til vår dyktige steinhogger som justerer det i tråd med gjeldende regler. Deretter får du et forslag i retur med en prisberegning du kan vurdere.

På denne måten er det mulig å dele forslag med de andre pårørende via e-post slik at alle føler seg delaktige i prosessen.

Kontakt meg