Verdens eldste og sterkeste

Granitt fra Bornholm

Granitt fra Bornholm

Granitt til gravminner produseres over hele verden. Steinens egenskaper er likevel svært ulik fra område til område. Derfor er det viktig å tenke over materialvalget når steinen skal brukes i det barske skandinaviske klimaet med vekslende mildvær/frost og sur nedbør. Da får man en stein som kan stå som et verdig minne på kirkegården i mange år fremover.

Den vakre og mørke Blå Bornholmer-granitten er den eldste. Den kan dateres 1.700.000.000 år tilbake i tid. 30–40 km høye fjell oppstod etter vulkansk aktivitet og bevegelser i de tektoniske platene, på superkontinentet som en gang eksisterte, og er i dag en del av det grunnfjellet som Bornholm er dannet av.

Ytterligere tre andre granitter brytes og bearbeides på Bornholm, alle med ulike farger og strukturer.

I nord brytes Moseløkke-granitt, en rødlig punktgranitt som i tillegg til gravminner brukes mye til skulpturer, anleggsarbeider og belegningsløsninger.

Svaneke er hjemstedet til den allsidige rødlige punktgranitten, som har et grovt og naturlig preg. Spesielt når steinen er polert, får den en stor og karakteristisk fargemessig kontrast, som gjør at den er lett å kjenne igjen.

Midt på øya brytes Paradisbakke-granitt, som er en grålig gneis med tydelige lyse årer. Gjennom tidene har denne vært hyppig brukt på kirkegården og har bevist sin styrke og holdbarhet gjennom generasjoner.

Se eksempler på ulike bornholmske granitter i denne katalogen

Kontakt meg