Ansvarlig omgang med
naturressurser og mennesker

Miljø

Miljø

Bornholmsk granitt egner seg ypperlig til det skandinaviske klimaet, men har også en økologisk og samfunnsmessig side.

Stein er et tungt produkt. Skandinavisk granitt, brutt og foredlet i Skandinavia, skal ikke transporteres jorden rundt med unødig bruk av fossilt drivstoff og luftforurensning fra kullstøv og CO2 som følge.

Når granitten bearbeides på Bornholm, skjer det under Arbeidstilsynets kontroll. De ansatte arbeider under sikre og godkjente forhold, og restprodukter og hjelpematerialer fra produksjonen kan avhendes på en miljøvennlig måte. Gjennom våre kvalitetssikringssystemer arbeider vi kontinuerlig med forbedringer og optimalisering, slik at bornholmsk granitt kan være det naturlige valget for moderne og ansvarsbevisste forbrukere.

Se etter bornholmsk granitt. Det gir garanti for dansk opprinnelse, bærekraft og ansvarlig produksjon.

Kontakt meg