Nye tider – Nye gravminner

Nye tider – Nye gravminner

Nye tider – Nye gravminner

Stoneworks er leverandør av naturstein til det norske markedet. Bedriften er produsent og forhandler av gravstein og kirkegårdstilbehør med egen produksjon fra steinblokker og med egne steinbrudd på Bornholm i Danmark. Det gir oss nødvendig innsikt i hvor godt de enkelte materialene egner seg til ulike formål.

Stoneworks er en del av en  familieeid natursteinsvirksomhet som bl.a. består av Danske Stenhuggerier, som leverer nesten halvparten av alle gravsteiner på det danske markedet. Vi er opptatt av nytenkning og en utvikling av gravmonumenter som følger med tiden, og som er relevante for neste generasjoner av kirkegårdsbrukere.

Produktene våre selges til sluttkunder som ferdig stein med inskripsjon levert på kirkegårder, og til begravelsesbyråer i form av stein uten inskripsjon for senere ferdiggjøring og oppsetting.

Både sluttkunder og begravelsesbyråer har tilgang til moderne salgsverktøy, der den ferdige steinen kan visualiseres på iPad eller datamaskin med både skrift og dekor. Se mer på www.stoneworks.no

På de neste sidene presenterer vi noen av de nyeste gravsteinsmodellene. Dette er bare et utvalg til inspirasjon, og vi vil gjerne ha en dialog om hvordan bedriften vår kan hjelpe nye kunder med spennende produkter til gravstedet.

Velkommen til nye tider.

STONEWORKS

Kontakt meg