Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Få svar på de mest stilte spørsmålene

På denne siden kan du finne svar på alt fra gravsteiner til bedplater. Skulle du ikke finne svaret du lette etter, skriv eller ring oss gjerne. På kontaktsiden finner du all vår kontaktinformasjon.

 

FAQ

 • Hva dekker miljøtillegget?

  Miljøtillegget er et viktig bidrag til vårt kontinuerlige arbeid i produksjonen, som sikrer et godt arbeidsmiljø og etterlater minst mulig avtrykk i vår natur.

  • Håndteringssystem for produksjonsrester, slik at de kan inngå i sekundær produksjon uten å bli til avfall
  • Merkostnader til virksomheter som håndterer farlig avfall, herunder steinstøv, limrester, lakk og farge
  • Vakumanlegg til bl.a. skap med undertrykk hvor det oppbevares oppløsningsmidler, lakk og farge
  • Utluftingsfasiliteter, herunder punktutsuging ved arbeidsstasjoner hvor støvmengde i produksjonslokaler reguleres
  • Personlig verneutstyr som ansiktsmasker, åndedrettsvern, hansker, støv-vern og annen beskyttelse av produksjonsmedarbeiderne
  • Investeringer og ekstraarbeid i forbindelse med ansvarlig (FORSKRIFTSMESSIG) håndtering av produksjonsrester, samt arbeidsmiljømessige prosedyrer

  Alle disse tiltakene kommer i tillegg til våre løpende investeringer for å skape et optimalt arbeidsmiljø for våre produksjonsmedarbeidere, slik at vi forebygger slitasje og annen risiko for arbeidsskade.

 • Hvorfor skal jeg bruke Stoneworks som leverandør?

  Stoneworks har mer enn 30 års steinhuggererfaring. I fjor leverte vi mer enn 15 000 kirkegårdsløsninger til tilfredse kunder. Se hva våre kunder skriver om sin opplevelse ved å klikke her (Trustpilot).

  Stoneworks legger vekt på å ha oppdatert teknologi både for produksjon og presentasjon av løsningsforslag. Det sikrer gravminner som vil fortsette å være relevante i mange år.

  Vi har fokus på skandinaviske verdier med produksjon som legger vekt på å redusere ressursforbruket, og som gir nødvendig beskyttelse av mennesker og natur under produksjon og avhending av restprodukter.

 • Kan det legges til ekstra navn på gravsteinen?

  Ofte vil samme stein tjene som gravminne for flere medlemmer av en familie, f.eks. ektefeller. Det er derfor viktig at du i forbindelse med bestillingen tar stilling til hvordan den første inskripsjonen skal plasseres, og om det skal gjøres plass til etterfølgende navn.

  Hvis det skal legges inn et nytt navn på en stein der det ikke er gjort plass på forhånd, er det ofte mulig å slipe bort det eksisterende navnet og omplassere navnene. Stoneworks hjelper gjerne til med denne oppgaven.

 • Må gravsteinen vedlikeholdes?

  Gravminner er i utgangspunktet utført slik at de ikke trenger løpende vedlikehold. I områder med mye dyrket mark/gjødslet åkerbruk kan det likevel være en tendens til at det oppstår mose eller groer på steinene. I disse områdene kan det derfor være en fordel å velge en polert stein der groer ikke setter seg fast.

  Groevekst kan fjernes med lunkent vann og en hard børste. Det kan være restriksjoner rundt bruk av rengjøringskjemikalier på kirkegårder lokalt. Hvis dette ikke er tilfellet, kan en grunnrens som inneholder tensider og desinfiserende midler sikre at steinen ikke blir så mottakelig for groer i fremtiden.

  Vær oppmerksom på at kranser kan være surret med ståltråd. Rust fra ståltråd kan nesten være umulig å fjerne for privatpersoner, så tenk gjennom hvordan du plasserer kranser.

  Stearin og sot fra medbrakte lys kan trenge inn i ru steinoverflater. Lys bør derfor alltid plasseres i god avstand fra steinen.

 • Hva betyr sikring av gravstein?

  Ifølge den norske gravferdsforskriften skal alle monumenter sikres mot at de velter og gjør skade på personer og omgivelser. Dette er viktig fordi jorden kan bevege seg og forskyve monumentet, og rimfrost på fundamentet kan gi en glatt overflate som ellers ville kunne skyve steinen ned fra fundamentet.

  Hos Stoneworks betyr dette at det monteres to rustfrie stålbolter mellom gravmonumentet og fundamentet. I begge elementene er det forborede hull til boltene. Disse hullene er litt større enn boltene, slik at steinen kan tippes litt når det er behov for å flytte steinen i forbindelse med en eventuell tilføyelse.

 • Hva skriver man på en gravstein?

  Gravsteinen står der for å hjelpe de pårørende med å bevare minnene om den avdøde. I tillegg til konkrete opplysninger som navn og fødsels-/dødsdato er det derfor viktig å tenke på hva du kan legge til som er personlig og individuelt. Det kan være en tittel eller en annen referanse til noe som var viktig i avdødes liv. Det er også en god idé å vurdere en eventuell gravskrift og dekor som alltid vil bidra til å åpne sinnet for tanker om den avdøde når man besøker gravstedet.

 • Hva er det beste valget rent ressursmessig?

  Man kan ikke si at granitt er en begrenset ressurs i likhet med f.eks. fossile drivstoffer. Likevel vil produksjonen av varene tære på våre felles ressurser og føre til forurensning.

  Miljøbelastningen ved produksjon av gravminner skyldes først og fremst energiforbruk og den medfølgende luftforurensningen i form av CO2-belastning og NOX-utslipp. Mer enn 90 % av belastningen kommer i forbindelse med transport, fordi stein er et tungt produkt.

  Hvis du synes det er viktig å velge et produkt som er så skånsomt mot naturen som mulig, bør du derfor velge skandinavisk granitt, som ikke har hatt den lange transportveien frem til forbruksstedet.

 • Hvor blir gravstein produsert?

  På norske kirkegårder finnes det granitt fra hele verden. Både India, Kina og andre oversjøiske land leverer gode konkurransedyktige granitter som er dypbergarter og derfor velegnet til bruk på kirkegårder. Oversjøisk granitt kan kjøpes av norske firmaer som ferdig stein uten inskripsjon eller som blokker på 10–20 tonn, som bearbeides lokalt.

  Det utvinnes også mye granitt i Skandinavia som bearbeides lokalt til gravstein. Granitt fra Skandinavia egner seg ypperlig til et skandinavisk klima fordi den er en del av vårt eget grunnfjell. Skandinavisk produksjon gir god sikkerhet for at ressursene utvinnes på en miljøvennlig måte og under behørig statlig kontroll av arbeidsmiljø og forsvarlig sortering.

 • Hvorfor skal jeg velge en stein fra Bornholm?

  Stein fra Bornholm er en nyhet på det norske markedet. Det leveres fire ulike typer granitt: Blå Rønne, Paradis, Moseløkke og Svaneke. Du kan se de ulike typene ved å klikke her

  Bornholm har granitt som er blant de eldste i verden. Blå Rønne kan f.eks. dateres 1.700.000.000 år tilbake. Granitten er dannet dypt nede i jordskorpen og har brukt lang tid på å omvandles fra flytende til fast form. Det betyr at mineralene har filtret seg godt sammen i prosessen og dannet en ekstremt hardfør granitt, som egner seg godt til et skandinavisk klima med vekslende mildvær/frost og sur nedbør. Bornholmsk granitt holder seg derfor lenge uten å forvitre.

 • Hva er en bedplate?

  En bedplate er en liggestein som plasseres foran stående gravminner (monumenter). Ofte har bedplaten et utskåret felt som kan brukes til beplantning. Bruken av bedplater varierer etter region og kirkegård, men de gir en fin avgrensning av gravplassen og reduserer ugress og behovet for vedlikehold. Stoneworks tilbyr flere typer bedplater.

 • Hva koster en gravstein?

  Prisen på en gravstein er som prisen på en bukett roser; det kommer helt an på hvor mye man vil ha, og hvor spesiell utformingen skal være. Det er derfor ikke mulig å angi prisen på en gravstein uten å kjenne til hvilket behov de pårørende har for å minnes.

  Det er viktig å sette av tid til en god dialog med en profesjonell salgskonsulent eller steinhugger når det skal tas en beslutning om en personlig gravstein. Avdødes identitet bør reflekteres i den endelige utformingen, slik at det blir relevant å besøke steinen på kirkegården.

 • Hvem står bak Stoneworks?

  Stoneworks er en ny leverandør av naturstein til det norske markedet. Bedriften er produsent og forhandler av gravstein og kirkegårdstilbehør.

  Stoneworks er en del av en dansk natursteinsvirksomhet som bl.a. består av Danske Stenhuggerier, som leverer nesten halvparten av alle gravsteiner på det danske markedet. Bedriften er opptatt av nytenkning og utvikling av gravmonumenter som følger med tiden, og som er relevante for denne og neste generasjoner av kirkegårdsbrukere.

Kontakt meg